Leftovers 10 budord

VERKSAMHETSIDE:
Målet med klubben är att ha roligt tillsammans, att åka motorcykel, att besöka olika klubbar och att träffa likasinnade.

För att reglera och förtydliga hur vi förväntar oss att kunna försträka vår gemenskap har vi kommit fram till LEFTOVERS 10 bud:

§1 Du skall inga andra gudar ha vid sidan om mig...
"Vi accepterar inga medlemsskap i andra hojklubbar av liknande slag"

§2 Du skall inte göra dig något beläte...
"Vi accepterar inga spekulationer, rykten om verksamhet/medlem eller konfidentiell information till utomstående"

§3 Du skall inte missbruka Herrens, Din guds namn...
"Vi skall aldrig baktala eller sprida falsk information om medlem eller annan klubb"

§4 Tänk på sabbatsdagen så du helgar den...
"Vi skall delta i våra planerade körningar och aktiviteter när vi har möjlighet"

§5 Hedra Din fader och Din moder...
"Var och en är klubbens ansikte utåt och vi agerar därefter"

§6 Du skall inte dräpa...
"Vi skall inte skada eller starta bråk med annan medlem eller medlemmar i annan klubb"

§7 Du skall inte stjäla...
"Vi förstår att medlems egendom är medlems egendom"

§8 Du skall motstå frestelser...
"Vi accepterar inget strul med andra medlemmars kvinnor"

§9 Du skall inga andra religioner hava...
"När vi tar in nya medlemmar sker det först efter en prövotid och därefter en gemensam demokratisk röstning om medlemmen förtjänar att bli en Member of LEFTOVERS"

§10 Du skall inte sätta dig över de andra lärjungarna...
"Vi skall ha kul tillsammans, visar varandra respekt och fattar beslut i sann demokratisk anda. Saddam & Stalin fanatiker göre sig icke besvär"
Comments